SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203062/002 | 9500 Celldömölk Sági u. 65.

Intézmény logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokBEIRATKOZÁSKRÉTA

Történet

Iskolánk története

Történet

Iskolánk, a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakképző Iskolája első jogelődje a Celldömölki Iparos Tanonciskola, amelynek alapítási éve 1887.

A település mezővárosi jellege ellenére eleink fontosnak tartották az elméletileg és gyakorlatilag is jól képzett iparos utánpótlás szervezett nevelését és oktatását. Már akkoriban sem volt közömbös, hogy a helyi mesterek mennyire felké-szültek, milyen minőségű termékekkel, áruval, vendéglátással fogadják a Mária-napi búcsúra és a vásárokra érkezőket. Az országos törvények - az ún. iparostörvény és a tanonctörvény rendelkezései alapján alakult meg a Celldömölki Járási Ipartestület (1885), majd megalapították az első tanonciskolát (1877). A képzés általában 15 - 20 szakmában folyt megszakítás nélkül, a két világháború éveiben is. Az iskolát 1948-ig, az iskolák államosításáig Celldömölk járási székhely tartotta fenn.

Az intézmény működésében 1951 szeptemberétől három tanéven át tartó kényszerszünet következett. A tanítás 1955. január 1-jén kezdődött újra Celldömölkön, a fiókiskolaként működő MTH 410. sz. Helyiipari Iskolában, amely az 1957/58-as tanévben már a Munkaügyi Minisztérium Helyiipari Iskolája Celldömölk nevet viselte.

Az 1960-as évek nagyarányú ipartelepítését követően a Kemenesalján is megnőtt a képzett szakemberek iránti igény, ismét felmerült egy saját tantestülettel és épülettel rendelkező szakképző intézmény igénye Celldömölkön.

Az 1973/74-es tanév jelentett új állomást az iskola életében. Több évi kitartó lobbizás után szeptember elsejétől pedagógiailag, január elsejétől pedig már gazdaságilag is újra önállóvá vált az intézmény.

1975-90 között a tanulólétszám folyamatosan növekedett, a képzés vas- és fémszerelő-, fa-, ruha- és építőipari szakmákban zajlott.

Újabb mérföldkő az iskola életében 1988, amikor a hároméves képzés mellett beindult az első szakközépiskolai osztály elsőként vasúti járműszerelő szakmában. Ez a képzési forma későbbiekben ruha- és faipari orientációval bővült.

A nagy múltra visszatekintő iskola 1989-ben új, tornacsarnokkal és könyvtár-ral ellátott épületet kapott, az elméleti oktatás így már a kor színvonalának megfelelő körülmények között folytatódhatott tovább.

Az 1990-es évek második felétől az oktatási szerkezet a számítástechnika irányába fejlődött tovább. Napjainkra pedig áttolódott a hangsúly azon szakmák felé, amelyekre kifejezett igény mutatkozik a város és környéke gazdálkodási egységeiben. Az utóbbi években egyre határozottabban körvonalazódott egy új, korszerű tanműhely létrehozásának igénye. A beruházás megvalósítása a közeljövő terveiben szerepel.

2007 tavaszán, a város nehéz anyagi helyzete miatt felmerült annak a gondolata, hogy a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola megyei fenntartású intézménnyé váljon. A város vezetése azonban - ahogy az elmúlt százhúsz évben már jó néhányszor - most is bebizonyította: fontos Celldömölk számára a helyi szakképző intézmény sorsa: iskolánk a városé maradt.


Partnereink

SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum


Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakképző Iskola

9500 Celldömölk Sági u. 65.

Telefon: +36 20/234-4265

E-mail: info@eotvoscell.hu

OM azonosító: 203062/002

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000175


2024Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakképző Iskola